Södra Sandsjö Hembygdsförening

Södra Sandsjö Sockenråd: http://www.sodrasandsjosocken.se/

Tingsryds konst- & hembygdsrunda: http://www.konstohembygd.se/

Södra Sandsjö församling: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646271

Tingsryds kommun: http://www.tingsryd.se/ 

Kronobergs läns hembygdsförbund: https://www.hembygd.se/kronoberg

Sveriges Hembygdsförbund: http://www.hembygd.se/

Smålands Museum: http://www.smalandsmuseum.se/

Svenska Emigrantinstitutet - Utvandrarnas Hus: http://www.utvandrarnashus.se/

Blekinge Museum: http://www.blekingemuseum.se/

Kallinge museum: http://www.kallingemuseum.se/

Arkiv Sydost: https://arkivsydost.com/arkivguide/regionala-arkiv/

Länsstyrelsen Kronoberg - kulturmiljövård: http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/Pages/default.aspx

Kronobergs Genealogiska Förening: http://genealogi-kgf.se/

Blekinge Släktforskarförening: http://www.blekingesf.se/

Riksarkivet: https://riksarkivet.se/

Riksantikvarieämbetet: https://www.raa.se/

Lantmäteriet - historiska kartor: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Svenska Byggnadsvårdsföreningen: http://www.byggnadsvard.se/

Institutet för språk och folkminnen: http://www.sofi.se/

 

Tips:

Intresserad av språkvård, folktro, sagor och sägner, ordspråk och talesätt med mera? På Institutet för språk och folkminnens hemsida finns mycket spännande att läsa: "Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Vi arbetar också med språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor."

Intresserad av äldre växter till hem och trädgård? På SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) hemsida kan du läsa om olika sorter: "Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sortimentet består av frukt och bär, fröer, krukväxter, köksväxter, lökar och knölar, perenner, rosor, träd och buskar. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag."

Intresserad av historiska kartor? På Lantmäteriets hemsida finns massor av digitaliserat material, bl a skifteskartor och förrättningsakter från byarna i Södra Sandsjö socken, tillgängliga för nedladdning och utskrift! Klicka på länken https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/historiska-kartor/  så kommer du dit.